БЪРЗИ АНТИГЕН ТЕСТОВЕ

ЗА COVID-19 и ГРИП А/В (CE-IVD)

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19 И ГРИП А/В

Стерамед ООД представя набор от бързи тестове за диагностика на COVID-19 и Грип, производство на GenBody Inc., Корея.

Тестовете са предназначени за професионална ин-витро диагностична употреба като средство за установяване на инфекция със SARS-CoV-2 и/или Грип А/В, на място.

Предимства:

 • бърз резултат в рамките на 15-20 минути;

 • увеличаване на капацитета за тестване;

 • без апаратура и специално обучен персонал;

 • без необходимост от съхранение и специализиран транспорт на пробата;

 • идентифициране на инфекцията преди появата на симптомите;

 • откриване и изолиране на носителите.

Повече информация за тестовете:

БЪРЗ АНТИГЕН ТЕСТ за COVID-19 (CE-IVD)

БЪРЗ АНТИГЕН ТЕСТ ЗА COVID-19

Тестът е подходящ за бърз скрининг за инфекция със SARS-CoV-2.

GenBody COVID-19 Ag (CE-IVD) e бърз касетъчен тест за откриване на вируса SARS-CoV-2, в материал от носоглътката. Подобно на PCR, този тест открива вируса в проба, взета с тампон от гърлото и/или носа. Процедурата е лесна, резултатът се появяа за около 15 - 20 минути и не изсква специални лабораторни условия и апарати. Тестът e подходящ за бърза проверка на място, без специално съхранение и транспорт на пробата.

Основни характеристики:

 • Специфичност: 98.0 %;

 • Чувствителност: 90.0%;

 • Точност: 94.0%.

Тестът е подходящ за скрининг при прием на спешни пациенти, граничен контрол на пристигащи, постъпващи на работа, скрининг на персонал в детски, здравни и социални заведения, лекарски и стоматологични кабинети, предприятия, организации, и при скрининг на възникнали огнища в отдалечени населени места.

Тестът дава възможност за:

 • бърз скрининг с резултат в рамките на 15-20 минути;

 • увеличаване на капацитета за тестване;

 • използване на проба от назофарингеален тампон;

 • лесна процедура за изпълнение, без апаратура и специално обучен персонал;

 • изпълнение на място, без необходимост от съхранение и специализиран транспорт на пробата;

 • идентифициране на инфекцията преди появата на симптомите;

 • откриване и изолиране на носителите.

Интерпретация на резултата:

БЪРЗ АНТИГЕН ТЕСТ ЗА COVID-19

GenBody COVID-19 Ag (CE-IVD) е предназначен за първичен тест за инфекция със SARS-CoV-2 и се предоставя само за употреба от диагностични лаборатории, здравни заведениа и здравни специалисти, а не за самотестуване.

Документи:

Опаковка: кутия с 25 теста.

Цена: за 1 тест: 10.00 лв.;
(отстъпка за количество)

Опаковка: 25 теста в кутия.

Доставка: до 5 дни след поръчка и плащане.

Плащане: 100% предплащане по банкова сметка.

Приемане на поръчки: по телефон, елекртонна поща и чрез формата по-долу.


БЪРЗ АНТИГЕН ТЕСТ за Influenza A/B и
COVID-19 Multi (CE-IVD)

БЪРЗ АНТИГЕН ТЕСТ ЗА Influenza A/B и COVID-19

Тестът е подходящ за приложение при съмнение за инфекция с Influenza A/B и/или SARS-CoV-2.

GenBody Influenza/COVID-19 Ag Multi (CE-IVD) e бърз касетъчен тест за едновременно откриване на вирусите Influenza A/B и SARS-CoV-2, в материал от носоглътката. Подобно на PCR, този тест открива вируса в проба, взета с тампон от гърлото и/или носа. Процедурата е лесна, резултатът се появяа за около 15 - 20 минути и не изсква специални лабораторни условия и апарати. Тестът e подходящ за бърза проверка на място, без специално съхранение и транспорт на пробата.

Общи характеристики:

 • Специфичност: 98.0 %;

 • Чувствителност: 90.0%;

 • Точност: 94.0%.

Диагностична ефективност на комплекта:

 • SARS-CoV-2 (COVID-19): 90.0% чувствителност и 98.0% специфичност;

 • Грип А: 100.0% чувствителност и 96.2% специфичност;

 • Грип В: 98.4% чувствителност и 94.8% специфичност.

Тестът дава възможност за:

 • бърз скрининг с резултат в рамките на 15-20 минути;

 • увеличаване на капацитета за тестване;

 • диференциране на заразния агент;

 • използване на проба от назофарингеален тампон;

 • лесна процедура за изпълнение, без апаратура и специално обучен персонал;

 • идентифициране на инфекцията преди появата на симптомите;

 • откриване и изолиране на носителите.

Тестът е подходящ за скрининг при прием на спешни пациенти, граничен контрол на пристигащи, постъпващи на работа, скрининг на персонал в детски, здравни и социални заведения, лекарски и стоматологични кабинети, предприятия, организации, и при скрининг на възникнали огнища в отдалечени населени места.

Интерпретация на резултата:

БЪРЗ АНТИГЕН ТЕСТ ЗА COVID-19 и Грип А/В

GenBody Influenza/COVID-19 Ag Multi (CE-IVD) е предназначен за първичен тест за инфекция със SARS-CoV-2 и Influenza A/B, и се предоставя само за употреба от диагностични лаборатории, здравни заведениа и здравни специалисти, а не за самотестуване.

Документи:

Опаковка: кутия с 25 теста.

Цена: за 1 тест: 12.00 лв.;
(отстъпка за количество)

Доставка: до 3 седмици след поръчка и плащане.

Плащане: 100% предплащане по банкова сметка.

Приемане на поръчки: по телефон, елекртонна поща и чрез формата по-долу.